pijl

Werkwijze van start tot resultaat

Lieveld Mediation houdt zich aan de gedragsregels en het reglement van ADR.

 

 1. Informatie en contact via de site, schriftelijk of telefonisch
  U kunt op deze site veel informatie vinden over Lieveld Mediation. Via het contactformulier kunt u mij vragen stellen.
  Ik zal binnen 24 uur uw vragen beantwoorden, natuurlijk zo goed als ik kan.

  Heeft u liever telefonisch contact met mij, belt u mij dan gerust op.
  Telefonisch ben ik bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur.

  Buiten deze uren ben ik vaak niet bereikbaar vanwege mediation-afspraken. Ik wil dan mijn cliënten de volledige aandacht geven.

  U kunt via het contactformulier aangegeven of u liever gebeld wilt worden en geeft u dan ook een aantal voorkeursmomenten op.
  Dan neem ik contact met u op.

  Uit het telefonisch gesprek, kan desgewenst een kennismakingsgesprek gepland worden.


 2. Kennismaking
  Ik maak graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek.

  Partijen nodig ik uit op een neutrale centraal gelegen locatie in de buurt. Bij een zakelijk geschil, kom ik op locatie van het bedrijf.

  Tijdens het kennismakingsgesprek geef ik toelichting op mijn werkwijze. De betrokkenen worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat hun geschil is; tevens kunnen zij hun wensen en behoeften kenbaar maken. Naar aanleiding van het gesprek, maak ik een inschatting of de situatie al dan niet geschikt is voor mediation.

  Mediation is een proces waarin partijen elkaar vinden in een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Dit betekent dat er een zekere mate van bereidwilligheid aanwezig moet zijn onder de participanten tot het komen van een oplossing.

  Uit ervaring, maar ook omdat alle partijen aanwezig zijn bij het kennismakingsgesprek, stel ik een mediation-overeenkomst op waarin staat aangegeven wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke regels er gelden.

  Wanneer alle aanwezigen zich hierin kunnen vinden, wordt de overeenkomst ondertekend door de partijen. Tevens maak ik tijdens dit gesprek een kostenindicatie. Deze kostenindicatie is een raming gebaseerd op mijn ervaring; deze is natuurlijk afhankelijk van de bereidheid der partijen om te werken aan een oplossing.


 3. Mediation-traject
  Als mediator ben ik de procesbegeleider. Ik begeleid en stimuleer de partijen tot overleg.

  Mijn begeleiding is er op gericht om te helpen emoties en zaken gescheiden te houden en alle betrokkenen actief te laten participeren.

  Hiermee heeft iedereen inbreng en komen ideeën voor oplossingen ter tafel. Als onpartijdige mediator, kies ik geen partij, maar help ik op neutrale wijze in het onderhandelingsproces. Hetgeen voorop staat, zijn de belangen en toekomst van alle betrokkenen.
  Dit neem ik uiterst serieus.

  Een gemiddeld mediation-traject omvat 5 gesprekken. Uiteraard is hierin de mate van bereidwilligheid in de samenwerking van partijen bepalend voor het uiteindelijk aantal gesprekken.


 4. Resultaat
  Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand.

  De partijen hebben een eigen oplossing gevonden, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.
  De partijen bepalen zélf welke oplossing het beste past.

  De gemaakte afspraken kunnen in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Dit is niet altijd nodig; soms is een verslag voldoende en wenselijk. Met het resultaat in een overeenkomst of verslag, wordt de mediation afgesloten.