pijl

Scheidingsmediation

 

In harmonie geregeld
Er staat veel op het spel als stellen van elkaar gaan scheiden. Gelukkig gebeurd dat steeds vaker dat echtscheidingen of het beëindigen van een geregistreerde partnerschap of samenleving, in harmonie geregeld wordt met een scheidingsmediator. Dit succes wordt toegeschreven aan het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor in het ouderschapsplan, de alimentatie of verdeling van bezittingen en opgebouwde pensioenen. Op zo een moment komt er veel op de mensen af en dat geeft hoge spanningen die leiden tot onzekerheid en ongerieflijkheid. Het is een moeilijke periode waarin ik goed kan begeleiden, ondersteunen en duidelijkheid geven.

 

Communicatie brengt oplossingen
Het is belangrijk dat er tussen de scheidende partijen gecommuniceerd wordt. Wanneer nodig, breng ik de communicatie weer op gang. Als mediator leid ik beide partijen het scheidingsproces door; de noodzakelijke praktische zaken waarbij er ook aandacht is voor de emotionele aspecten. Mediation moet er voor zorgen dat partners op respectvolle wijze toewerken van individuele belangen naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn.

 

Van kennismakingsgesprek tot rechtbank
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Er zal een gerechtelijke procedure gevoerd moeten worden, die resulteert in een primair echtscheidingsverzoek. Gedurende de echtscheidings- mediation zal ik beide partijen door alle noodzakelijke stappen begeleiden en goed informeren over de vervolgstappen. Dit neemt veel zorgen weg, waardoor partijen zich kunnen richten op duurzame oplossingen.

 

Advocaten
Wanneer besloten is om te gaan scheiden, gaat men met de scheidingsprocedure aan de slag. Vaak is er zoveel gebeurd dat de relatie zodanig verstoord is dat er niet meer normaal met elkaar gecommuniceerd wordt. Beide partijen schakelen een advocaat in waardoor de kosten aanzienlijk kunnen oplopen. Beide advocaten gaan kijken naar de wettelijke regels die voor partijen van toepassing zijn en maken dan een schikkingsvoorstel. Met ieder een eigen advocaat, is de kans groot dat de conflicten groter worden en dat er een jarenlange vechtscheiding ontstaat. Bij mediation gaat de mediator aan de slag om gezamenlijk tot een convenant te komen waarin eigen oplossingen worden onderzocht die passen in de regelgeving en die dicht bij de persoonlijke individuele wensen staan.

 

Minderjarige kinderen
Het is voor het hele gezin een emotionele verdrietige situatie. Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat zij altijd een relatie met elkaar blijven behouden.Tijdens de gehele mediation staan alle gezinsleden centraal; voornamelijk de kinderen.
De mediator maakt zich sterk voor de stem van het kind. Bij minderjarige kinderen kan er alleen via de rechter gescheiden worden, omdat een ouderschapsplan onderdeel moet zijn van het echtscheidingsconvenant.
In het ouderschapsplan moeten zaken vastgelegd worden, zoals alimentatie en omgangsregeling.
De mediator helpt bij het opstellen van een ouderschapsplan.

 

Toepassen van mediation
Bij vragen/onduidelijkheden betreffende scheidingsmediation, kunt u contact opnemen met Lieveld Mediation van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur. Of per mail info@lieveldmediation.nl

Het contactformulier mag uiteraard ook. Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen. Wenst u een andere dag/tijdstip om gebeld te worden, kunt u dat aangeven in uw bericht.

Scheiding en kinderen

Een mens staat nooit als geïsoleerd wezen in een eigen universum, er is altijd een wisselwerking tussen de mens als centraal wezen en de wereld eromheen waarin relaties worden opgebouwd.

Relaties bieden kansen om te geven en om te ontvangen. De kwaliteit van onze relaties bepaalt ons welbevinden.

Geven is niet altijd zichtbaar, soms moet je heel goed kijken om het te ontdekken. Soms geef je juist door niets te doen, maar door de ander de ruimte te bieden. Zo geef je jezelf en de ander waarde in de relatie.

In de omgang tussen mensen, is er altijd een spanningsveld tussen de eigen belangen en die van een ander. Binnen een relatie tussen twee of meer mensen is er een totaal samengaan van elkaars belangen onmogelijk.

Maar als men blijft zoeken naar een evenwicht in de wederzijdse belangen, kan men aanspraak maken op ‘verdienste’ voor de ander en van daaruit heeft men recht op erkenning door de ander; er is immers in de relatie geïnvesteerd.

Het wordt nog meer een uitdaging als er kinderen bij betrokken raken; dan moet er afgestapt worden van standpunten naar belangen.

Als ouders een scheidingsconflict hebben, heeft dat vaak grote gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen. Om dat te voorkomen/beperken, is het belangrijk dat de ouders beiden hun verantwoordelijkheid nemen en goede afspraken maken over de kinderen.

Als scheiden voor ouders een uitweg wordt, zal dat niet de uitweg zijn voor de kinderen; voor kinderen is de impact enorm.

Voor alle kinderen brengt een scheiding een schok teweeg. Ook al waren er veel spanningen een ruzies tussen de ouders; een scheiding verwachten kinderen meestal niet.

De relatie tussen ouders en kinderen is afhankelijk van leeftijd. Door verbreking van het contact met een ouder, ontstaat er een scheur in het leven van het kind.

Er zijn stichtingen die zich hiervoor bewust inzetten en de kinderen steunen door het aanbieden van buddy’s.

Buddy’s zijn vaak leeftijdgenoten die ongeveer hetzelfde hebben ervaren. Ouders kunnen er uiteraard ook terecht om te kijken en te ervaren hoe de beleving van een scheiding, voor leeftijdgenoten van kinderen, is geweest.

Kortom:
Een ingrijpende gebeurtenis voor alle gezinsleden. Helemaal als het uitloopt op een ‘vechtscheiding’.
Een mediator benaderen kan dan uiteraard een positief uitgangspunt zijn voor ouders.