pijl

Over Maureen

 

Gedrevenheid

Ik werk graag samen met mensen om in goed overleg te komen tot een oplossing voor problemen bij familiekwesties, strafzaken en/of arbeidsgeschillen.

Een ieder heeft rechten en plichten, maar de oplossing ligt niet in het zwart/wit gebied van de wetgever, maar deze is veel kleurrijker.
Het gaat om elkaars wensen, behoeften en hetgeen mensen voor elkaar kunnen betekenen.

Dit is ook hetgeen ik voor alle betrokkenen duidelijk en gestructureerd wil maken door met elkaar te praten.

Hierdoor worden er oplossingen aangedragen, waardoor men niet strijdvaardig tegenover elkaar blijft staan.
Er ontstaat ruimte voor overleg en samenwerking.

Gezamenlijk gemaakte afspraken worden immers veel beter gedragen en uitgevoerd dan wanneer deze door derden wordt opgelegd.

Als ervaringsdeskundige, op het gebied van familierecht, besef ik heel goed wat voor invloed zo een gebeurtenis heeft op (jonge) kinderen en dat daar niet licht over gedacht mag worden.

Zorgzaamheid voor de kinderen staat absoluut voorop. Door het maken van goede afspraken, is er vaak rust, stabiliteit en regelmaat voor kinderen.

Het is daarom mijn passie om de communicatie tussen mensen te verbeteren, bevorderen en/of te herstellen.

Zij gaan op zoek naar hun gezamenlijke wensen en belangen en ik help bij het verkrijgen van wederzijds empathie of bij zakelijke geschillen spreek ik liever van wederzijds begrip.

Mensen helpen om buiten hun eigen kaders te denken en te komen tot creatieve oplossingen.

Ik vind veel voldoening in het verzorgen en begeleiden van het gehele mediation-traject.

Geen losse eindjes, onduidelijkheden en/of stuurloze samenkomsten.

Vanaf het allereerste begin, start ik met de goede voorbereiding. Dus goed op de hoogte blijven van maatschappelijke veranderingen en de ontwikkelingen in, aan mediation gerelateerde, wet en regelgeving. En uiteraard ook regelmatig deelnemen aan branche gerelateerde opleidingen.

Ik ben aangesloten en geregistreerd als Certified mediator & negotiator bij ADR; alwaar ik ook gelieerd ben aan hun eisen. Hier wordt het concept ‘permanente educatie’ gehanteerd. Ook ben ik aangesloten en geregistreerd als gecertificeerd Vertrouwenspersoon bij LVV.

Carrière
Kennis maakt macht!

Met veel vallen en opstaan, vond ik mijn weg binnen de Nederlandse bureaucratie . Hier werd ik ertoe gezet mij steeds meer te gaan verdiepen in juridische zaken.

Mijn vooropleiding was MEAO, Administratief/Juridische richting. Het was beroepsmatig gezien, niet de ideale richting, maar de toen opgedane kennis komt nog steeds goed van pas bij coaching van mensen in Bestuursrechtzaken.

Zoekende naar een geschikte opleiding/richting, leidde tot een fulltime baan op Schiphol. De ideale plek en gelegenheid om meer richting te geven aan mijn carrière; althans, dacht ik.

Zo startte ik in 1999 de opleiding tot Verkeersvlieger B1. Pittig, gezien mijn fulltime baan en de benodigde vlieglessen.

Na een kort verblijf in Florida, werd ik na 5 jaar medisch afgekeurd. Het was moeilijk een balans te vinden tussen opleiding en een carrière.

Ik koos ervoor om mijn verantwoording te nemen. Naast mijn fulltime baan, bleef ik doorgaan met studeren; Rechten aan de Open Universiteit. Hierna belandde ik voor een korte periode in de horeca.

Vervolgens kwamen er interessante uitdagingen op mijn pad, die steeds meer richting mijn doel wezen.

Als stagiaire begon ik op een regionaal gevestigd Advocatenkantoor, alwaar ik enorm getriggerd werd om mijn Rechtenstudie te hervatten. Omdat ik inmiddels mijn diploma behaalde als mediator, kon ik vandaar uit meer richting geven aan mijn einddoel.

Ik begon met kleine stapjes te zetten en daarbij hield ik duidelijk mijn visie voor ogen. Door de juiste mensen in mijn omgeving te verzamelen, lukte het daadwerkelijk ook. De mensen om je heen verzamelen die inspirerend werken en waar je ook wat van kan/mag opsteken, helpt enorm bij het realiseren van einddoelen.

In 2017 volgde ik onder leiding van Stedman Graham, levenspartner van Oprah Winfrey, een innovatief persoonlijk ontwikkelingsprogramma, waarbij ieder individu in zijn/haar eigen kracht wordt teruggezet met als doel om veranderingen te realiseren. Het was een zeer intensief en confronterend traject.

Het is een persoonlijke uitdaging, om mensen uit hun isolement te halen. Problemen moeten bespreekbaar gemaakt worden; uiteraard op basis van wederzijdse vertrouwen.