pijl

Familie mediation


Complex maar vaak oplosbaar
Familie mediation richt zich specifiek op conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie.

Conflicten binnen een gezin of familie veroorzaken hoge spanningen. Dit geldt niet alleen voor degene die met elkaar in conflict zijn, maar ook naaste geliefden lijden hieronder.

Een familieconflict veroorzaakt veel verdriet en ontwricht relaties ernstig. Immers, familie vormen de wortels van het bestaan en zijn zeker de moeite waard om aan te werken.

Als mediator ondersteun ik graag bij het inventariseren van wat de kern van het conflict is.

Vanuit de kern wordt men begeleid bij het gezamenlijk zoeken naar een oplossing die voor een ieder aanvaardbaar is.Mediation kan een therapeutische uitwerking hebben
Familie mediation richt zich op het snel en efficiënt oplossen van een specifiek en afgebakend conflict. Het is dan ook belangrijk dat mediation niet verward wordt met enige vorm van therapie.

Therapie richt zich op emotionele en psychische welzijn van mensen, terwijl mediation zich richt op het oplossen van het conflict. Het is wel zo, dat er door familie mediation een positieve therapeutische uitwerking kan optreden door verbeteringen van de relatie binnen een familie.Specifiek en afgebakend
Bij familieconflicten gaat het vaak om dieper liggende problemen. Alleen het conflict oplossen is meestal niet afdoende. Toch is familie mediation in veel gevallen een goede start om weer op een normale manier met elkaar te communiceren.

Heel vaak nemen mensen na een mediation-traject zogezegd ‘het stokje over’ en volgen het ingeslagen pad om diepere problemen bespreekbaar te maken.

Zij hebben immers een voorbeeld om naar te refereren. Dit bemoedigt een voortzetting.

Om een mediation-traject goed te laten verlopen, waardoor de communicatie verbetert en een start wordt gemaakt tot volledig herstel van de familie relatie, is het noodzakelijk om (steeds) aan de slag te gaan met een specifiek en afgebakend conflict.Verschillende conflicten
Eigenlijk is ieder conflict door middel van mediation op te lossen. Het oplossen van conflicten heeft als enige basis de bereidheid van de mensen nodig om het op te willen lossen.

Met bereidheid in het midden, kunnen conflicten opgelost worden zoals:

  1. Onenigheid tussen broer(s) en zus(sen) over bijvoorbeeld de zorg voor bejaarde ouders.
  2. Verschillende opvattingen over de dagelijkse gang van zaken in een familiebedrijf.
  3. Een ouder-kind-conflict
  4. Nalatenschap waardoor families uitéén dreigen te vallen.

 

Toepassen van mediation.
Bij persoonlijke vragen over de geschiktheid van mediation in de persoonlijke sfeer, kunt u contact opnemen met Lieveld Mediation van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur.

Of door middel van het contactformulier. Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen.
Wenst u een andere dag of tijdstip om gebeld te worden, kan dat aangegeven worden in de berichtgeving.