pijl

Zakelijke mediation

De beste manier om een conflict aan te pakken.

 

De kans dat een relatie herstelt en reputaties onbeschadigd blijven, is bij mediation groot.

Bij een moeizame samenwerking binnen een team, een slepend arbeidsconflict met een leidinggevende of medewerker of een zakelijk conflict met een klant, leverancier of zakelijke partner, is mediation de beste manier om het conflict op te lossen.

Mediation is effectiever, goedkoper en sneller dan de strijd voeren via advocaten. Na een paar gesprekken kan er al een oplossing bereikt zijn.

Bij een geslaagde mediaton is er sprake van een win-win situatie voor beide partijen.

 

De ernst van conflicten
De werkplek maakt een belangrijk deel uit van ieders leven. Veel mensen gaan met plezier naar hun werk om samen met collega’s te helpen het bedrijf verder op te bouwen en draaiende te houden.

Men kan er vanuit gaan dat iedere werknemer met deze intenties een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Toch gebeurt het vaak dat goede intenties ondermijnd worden door conflicten tussen collega’s onderling of met een leidinggevende.

Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat conflicten op het werk ontstaan als de medewerkers onder zekere tijdsdruk intensief met elkaar samenwerken. Conflicten op de werkvloer hebben vaak tot gevolg dat mensen zich ziek melden. Een kwart van de mensen die zichzelf ziek melden met psychische klachten, geven aan dat er sprake is van een arbeidsconflict.

Zo vermeld het Arboportaal dat jaarlijks ongeveer 70000 tot 100000 medewerkers zich ziek melden met als oorzaak een conflict op het werk.

Het onderwerp ‘arbeidsconflict’ heeft niet voor niets in afgelopen decennia veel aandacht gekregen.

Er is door NVAB en STECR een gezamenlijke verklaring omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten opgesteld. STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

In de werkwijze valt strikt genomen de advisering van de bedrijfsarts in geval van verzuim ‘niet-wegens-ziekte’ buiten de reikwijdte.

Gezien de maatschappelijke impact van arbeidsconflicten geeft de werkwijzer toch aanwijzingen over de manier waarop de bedrijfsarts zou kunnen adviseren. In de werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) wordt arbeidsmediation benoemd als inzetbaar medium om aan actoren van het conflict aandacht te geven. Dit onderschrijft het belang van mediation bij arbeidsconflicten.

 

De tutoyerende gaat vousvoyeren
Onvoldoende aandacht voor een conflict leidt automatisch tot escalatie. Wat volgt is dat er meestal wordt teruggegrepen naar formele regels of wat de structuur in een organisatie voorschrijft.

Die formele regels worden door mensen vaak ervaren als een klap in het gezicht. Plotseling worden zij op een formele, juridische manier benaderd, hetgeen niet past bij hun beleving van een hedendaagse organisatie.

In de huidige organisaties is veel minder hiërarchie aanwezig en gaat men op informele wijze met elkaar om. Bij een conflict wordt ook in die minder formele werkomgeving de toon van een brief of email plotseling formeel.

De verbazing over de plotselinge verandering in omgang, zorgt meestal voor boosheid en onbegrip.

Een oplossing wordt afgedwongen met alle negatieve gevolgen van dien. Het op deze manier oplossen van een arbeidsconflict is kostbaar, zowel wat tijd betreft, geld, als energie.

Zo een formele aanpak, staat mogelijkheden in de weg om gezamenlijk en in overeenstemming, veranderingen en verbeteringen te realiseren. Door tijdig conflicten te signaleren en gericht conflicthantering toe te passen, is een manager oplossings- en toekomstgericht bezig.

 

De mediator
Als mediator kan ik veel betekenen in het begeleiden van een arbeidsconflict. Mijn aanpak is erop gericht de verschillende partijen zelf mee te laten denken en te beslissen over een mogelijke oplossing.

Deze aanpak vraagt om creativiteit en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur die gericht is op opbrengst en vernieuwing.

Mediation draagt op een constructieve manier bij aan het verminderen van verzuim door arbeidsconflicten.

 

De afsluiting
Van het mediation-traject wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt.
In de rapportage worden de resultaten en de met elkaar gemaakte afspraken genoteerd.

Desgewenst kunnen de, tussen partijen, gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze afspraken zijn dan rechtsgeldig.

 

Toepassen van mediation
Bij persoonlijke vragen over de geschiktheid van zakelijke mediation in de persoonlijke sfeer, kunt u contact opnemen met Lieveld Mediation van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur.

Of door middel van het contactformulier. Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen.

Wenst u een andere dag of tijdstip om gebeld te worden, kan dat aangegeven worden in de berichtgeving.